Klimaat en milieu

Nederland heeft de beste ingenieurs en het beste watermanagement ter wereld. In plaats van het huidige klimaatbeleid is het veel rationeler en effectiever om, met al deze expertise, in te spelen op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen ons landschap en milieu gevrijwaard blijven van megawindturbines, gigantische zonneweides en biomassacentrales.

JA21 wil:

  • Inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen áán het klimaat in plaats van vruchteloze pogingen om het klimaat aan te passen
  • Klimaat- en energiebeleid loskoppelen om een nuchter energiebeleid mogelijk te maken en ons landschap te sparen
  • Stoppen met windturbines op land en zee, zonneweides en biomassa
  • Onze lucht, water en bodem schoon en gezond houden