Landbouw en visserij

Landbouw en visserij

Onze agrarische sector en visserijsector zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. Knellende bureaucratie moet plaatsmaken voor gezamenlijk optrekken met de sectoren. Dat biedt meer perspectief op een gezonde ontwikkeling dan een stelsel dat boeren en vissers in de verdediging dringt. Boeren het leven zuur maken met absurd stikstofbeleid moet stoppen.

JA21 wil:

  • Boeren verlossen van belemmerende stikstofregels en faciliteren bij innovatie en verbetering van dierenwelzijn.
  • Pulsvisserij niet alleen toestaan maar juist stimuleren.
  • Strijden voor de belangen van Nederlandse vissers inzake visquota en EU-regelgeving.
  • Herijking van het Natura 2000-beleid.