Landbouw en visserij

Landbouw en visserij

Onze agrarische sector en de visserij zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. Het rigide stikstofbeleid van het kabinet dreigt deze sectoren echter de nek om te draaien -en daarmee de identiteit van het platteland. Dit alles op basis van een rekenkundig probleem waarmee Nederland zichzelf onnodig de duimschroeven heeft aangedraaid. Kortom: Nederland moet van het stikstofslot -en dat kan, met de stikstofnota die JA21 samen met BBB heeft gepresenteerd. Voor een florerende agrarische sector, toekomst voor de visserij en een leefbaar platteland.

JA21 wil

  • Reparatiewet stikstof: bevrijden agrarische sector uit verstikkende stikstofwurggreep.
  • Geen gedwongen uitkoop of onteigening, schrappen KDW en uitgaan van daadwerkelijke staat van de natuur, invoering opgehoogde drempelwaarde van 1 mol, sector steunen in innovatie.
  • Pulsvisserij niet slechts toestaan, maar juist actief stimuleren.
  • Strijden voor de belangen van Nederlandse vissers inzake visquota en EU-regelgeving.