Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs en ontwikkeling

De menselijke maat moet terugkeren in het onderwijs. Geen megafusies en megaklassen, maar de relatie tussen leraar en leerling centraal. Salarissen moeten beter en de werkdruk minder. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet verbeterd worden en praktijkonderwijs moet eindelijk weer de waardering krijgen die het verdient. Universiteiten dienen zich weer op kennis te richten, in plaats van Engelstalige internationale bedrijven te worden. Studeren moet weer betaalbaar worden door het leenstelsel van onder andere D66 en GroenLinks af te schaffen.

JA21 wil:

  • Kleinere klassen, minder administratieve lasten en minder werkdruk voor docenten door meer onderwijsassistenten.
  • Het leenstelsel afschaffen en de basisbeurs voor studenten herinvoeren.
  • Meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen, inzet op beroepsonderwijs, geen middenschool, behoud van categorale gymnasia.
  • Universiteiten terug naar de kern: kennis, onderzoek en onderwijs in plaats van internationalisering, winst en vastgoedportefeuilles.