Vervoer en infrastructuur

Vervoer en infrastructuur

Een infrastructuur van wereldklasse is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons weggennet en onze spoor- en waterverbindingen. Hierbij verdienen zeker de gebieden buiten de randstad prioriteit. Daarmee verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid, maar zorgen we tevens voor een economische impuls voor deze regio’s. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

 

JA21 wil:

  • Forse investeringen in onderhoud en verbetering van infrastructuur.
  • Aanpakken knelpunten weggennet: opwaarderen N35 tot A35, verbinding A8-A9, verbeteren doorstroming A2, Westerscheldetunnel tolvrij.
  • Ruim baan voor de automobilist: maximumsnelheid terug naar 130, brandstofaccijnzen omlaag.
  • Verbeteren bereikbaarheid via OV: aanleggen Lelylijn en Nedersaksenlijn, goede treinverbindingen tussen West-Nederland en Duitsland.