Volksgezondheid en zorg

Volksgezondheid en zorg

Decennia van verkeerde prioriteitenstelling, averechtse financiële prikkels en de gestage opbouw van een slopende bureaucratie nekken de zorg. Om het beleidsmoeras van de volksgezondheid vlot te trekken, is het nodig om de patiënt en cliënt weer centraal te stellen. Nederland dient zich ook beter voor te bereiden op crises en pandemieën, onder andere door uitbreiding van IC-capaciteit en werken in de zorg aantrekkelijk te maken.

JA21 wil

  • Forse, brede investeringen in de zorg om de afbraak van de afgelopen jaren ongedaan te maken en betere salarissen voor zorgpersoneel.
  • Bureaucratie sterk terugdringen en de macht van zorgverzekeraars inperken.
  • Het gat tussen thuis en het verpleeghuis opvullen door herintroductie van bejaardenhuizen.