Wonen en bouwen

Wonen en bouwen

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt, verstikkende stikstof- en duurzaamheidsregels die de bouw lamleggen en ongebreidelde immigatie kent Nederland een schrikbarend tekort van zo’n 400.000 woningen. Starters zijn nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Er moeten in rap tempo betaalbare woningen worden gebouwd. Doorstroming op de woningmarkt moet bevorderd worden en eigenwoningbezit moet worden gestimuleerd in plaats van afgestraft.

 

JA21 wil

  • Nederland uit de wooncrisis: massaal betaalbare woningen bouwen, belemmerende duurzaamheidsregels van tafel, spoedwoningbouw aanmerken als ‘algemeen belang’: woningmarkt van het stikstofslot.
  • OZB en erfpacht niet als melkkoe voor gemeenten, speculatie op de woningmarkt bestrijden en de Wet Hillen herinvoeren.
  • Immigratie beperken om druk op woningmarkt tegen te gaan, geen voorrang voor statushouders, afschaffen wettelijke taakstellingen voor gemeenten.
  • Een nieuwe stad voor 100.000 tot 150.000 inwoners.