Wonen en bouwen

Wonen en bouwen

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Starters zijn nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Er moeten in rap tempo betaalbare woningen worden gebouwd. Doorstroming op de woningmarkt moet bevorderd worden en eigenwoningbezit moet worden gestimuleerd in plaats van afgestraft.

 

JA21 wil:

  • Nederland uit de wooncrisis: massaal betaalbare woningen bouwen, belemmerende (stikstof- en duurzaamheids) regels van tafel.
  • Huurders zekerheid bieden, OZB en erfpacht niet als melkkoe voor gemeenten en de Wet Hillen herinvoeren
  • Speculatie op de woningmarkt bestrijden.
  • Een nieuwe stad voor 100.000 tot 150.000 inwoners.