Video's

Moet Nederland asielzoekers opvangen in Afrika? Eerdmans (JA21) in debat met hoogleraar Leo Lucassen

24 april 2024 

Terwijl links roept: 'kan niet, mag niet', laat het Verenigd Koninkrijk - net als Denemarken - zien dat asielopvang door partnerlanden in de regio wél mogelijk is. Joost Eerdmans wijst erop dat Nederland, dankzij de aangenomen motie van JA21, nu ook deze stap kan gaan zetten.

Delen op sociale media: