Sinds de oprichting in december 2020 hebben we ruim vierduizend leden mogen verwelkomen. Dit aantal overtreft al onze verwachtingen en geeft ons als bestuur een groot gevoel van trots én verantwoordelijkheid.

Op 3 juli 2021 vond onze eerste algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze digitale ALV hebben de leden Rick Maas, Frederik Tattersall en Simon Slooten tot bestuursleden benoemd. Ronald Buijt kreeg dechargé van de leden. De ALV stond vooral in het teken van de verdere opbouw van onze partij. Gestaag willen wij JA21 met jullie gaan uitbouwen en verder professionaliseren tot de grote, realistische volkspartij op rechts waar zoveel kiezers al zolang op wachten.

De belangrijkste opgave hierbij is de juiste balans te vinden tussen enthousiasme en zorgvuldigheid. Hoe graag we ook alles tegelijkertijd zouden willen doen; het is in deze fase belangrijk om niet overhaast te werk te gaan. Er zijn helaas ook voorbeelden uit het verleden die laten zien dat het uitbouwen van een nieuwe politieke partij fout kan aflopen wanneer dit niet gestructureerd gebeurt.

Er staan ons de komende periode grote uitdagingen te wachten. Zo vindt er tussen nu en 2025 ieder jaar wel een verkiezing plaats en willen we de samenwerking tussen onze diverse fracties onderling en met de partij verder vormgeven. We willen een wetenschappelijk bureau gaan opzetten en de jongeren bij de partij betrekken. JA21 krijgt maar één keer de kans om het goed te doen. Daarom is het nemen van de juiste, weloverwogen besluiten nu de allerbelangrijkste opgave van zowel het bestuur als van u, onze leden.

Onze hoofdtaak was om in zeer korte tijd deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maken en een goed verkiezingsprogramma, een sterke kandidatenlijst en een dijk van een campagne neer te zetten. Kortom: om het vliegtuig op 17 maart veilig aan de grond te zetten. Dat is gelukt.

We zijn een hele stap verder en belanden in een kwetsbare transitiefase: van startup naar groei. De uitdaging is om op verantwoorde wijze te komen tot een optimale partijstructuur. Een belangrijk onderdeel van de transitie is hoe het oprichtingsbestuur om te vormen naar een optimaal wenselijk bestuur. Aan deze transitie is op de eerste ALV een begin gemaakt, later dit jaar zullen we hier verder op terugkomen.