Al jaren bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts. Een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die ons land groot maken. Een partij die hardwerkend Nederland steunt en werken altijd wil laten lonen, maar ook hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen. Een partij die staat voor onze culturele waarden en de mensen die onze waarden onderschrijven. Een partij die Nederlanders weer zelfbeschikking wil geven, met minder invloed van de Europese Unie. Een partij die niet met alle winden meewaait en zich niet door elke mode van slag laat brengen. Een partij die begrijpt dat Nederlanders vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities.

JA21 wil aan deze roep van de kiezer gehoor geven.

Voor ons is de balans tussen vrijheid en verbondenheid de basis voor een brede liberale- en conservatieve volkspartij. Deze twee ideologische stromingen delen een duidelijk raakvlak. Dat raakvlak is het thuis van JA21.

Ons verkiezingsprogramma downloaden?

Nu downloaden